Лайковете не покриват разходите.

За да продължим напред...

Подкрепи Алтернативата

Участвайте с редовни месечни вноски, или с еднократни дарения! Нека достойната, питащата и разследваща журналистика да продължи да достига до вас.

byalternativata_admin
Събрани41 074 лв.
82%
Цел50 000 лв.

Други предавания и проекти

Участвайте с редовни месечни вноски, или с еднократни дарения! Нека достойната, питащата и разследваща журналистика да продължи да достига до вас.

byalternativata_admin
Събрани1 378 лв.
14%
Цел10 000 лв.
нашите истории.

РАЗКАЗАНИ ТАКИВА КАКВИТО СА

Loading
Бъдете част от Алтернативата.

Дайте своя дял за бъдещето на свободните медии!

Сегашното състояние на българската медийна среда и 111-то място по свобода на словото са сигурни признаци за тежкото заболяване на българската демокрация, на нашето общество. Принципни и независими журналисти са изтиквани в медийната периферия. Само чрез алтернативни медийни платформи те могат да достигат до българските граждани.
Открихме „Алтернативата“ преди 2 месеца, в голяма степен на доброволни начала, за да даваме друг поглед към събитията и непредубеден анализ, друг ориентир за перспективите пред обществото.

Стигнахме до тук. Не е малко и сме горди.