Алтернативи Разбудилник

Участвайте с редовни месечни вноски, или с еднократни дарения! Ние ще ви кажем това, което другите не могат или не искат да ви кажат!

byalternativata_admin

Алтернативи Разбудилник

лв.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Terms

Обща сума на дарението: 100,00 лв.

Алтернативи Седмицата

Участвайте с редовни месечни вноски, или с еднократни дарения! Ние ще ви кажем това, което другите не могат или не искат да ви кажат!

byalternativata_admin

Алтернативи Седмицата

лв.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Terms

Обща сума на дарението: 10,00 лв. за 12

Подкрепи Алтернативата

Участвайте с редовни месечни вноски, или с еднократни дарения! Нека достойната, питащата и разследваща журналистика да продължи да достига до вас.

byalternativata_admin

Подкрепи Алтернативата

лв.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Terms

Обща сума на дарението: 10,00 лв. за 12

Други предавания и проекти

Участвайте с редовни месечни вноски, или с еднократни дарения! Нека достойната, питащата и разследваща журналистика да продължи да достига до вас.

byalternativata_admin

Други предавания и проекти

лв.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Terms

Обща сума на дарението: 50,00 лв. за 12